SISTEM TELEMETRI PEMANTAUAN BANJIR

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KEDAH

Utama

NOTIFIKASI ARAS AIR DAN HUJAN TERKINI
Stesen Aras Air(m) Hujan(mm)
Rumah Pam Bandar Baharu, Bandar Baharu   Aras air 1.04 m telah melebihi aras  WASPADA 
TREND: Tiada Perubahan (Tarikh: 26/05/2022, 21:00)
Tiada Data Hujan.
Wang Tepus, Kubang Pasu Tiada Data Aras Air.
   Jumlah Hujan Jam Terkini 0.5 mm berada pada aras  RENYAI 
Hujan Harian: 4.0mm (Tarikh: 26/05/2022, 22:00)