SISTEM TELEMETRI PEMANTAUAN BANJIR

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KEDAH

Utama

NOTIFIKASI ARAS AIR DAN HUJAN TERKINI
Stesen Aras Air(m) Hujan(mm)
Rumah Pam Bandar Baharu, Bandar Baharu   Aras air 1.05 m telah melebihi aras  WASPADA 
TREND: Menaik (Tarikh: 26/05/2022, 22:00)
Tiada Data Hujan.